Jesteś tutaj: Home News Aktualności

Poniedziałek24 wrzesień 2018

ZA NAMI 7 EDYCJA PÓŁMARATONU DWÓCH MOSTÓW

Za nami 7 edycja Półmaratonu Dwóch Mostów w Płocku, w tym po raz pierwszy biegu 1/2 Dwóch Mostów. Cieszymy się, że mogliśmy gościć sympatyków biegania z kraju, jak również z Kenii, Ukrainy, Białorusi i Holandii. Po raz pierwszy też pobiegliśmy na osiedlu Radziwie trasą asfaltową, a nie, jak do tej pory, po terenie zapory bocznej zbiornika włocławskiego. Wiemy, że zaakceptowaliście tę zmianę. Po raz pierwszy też miejsce STARTU zlokalizowane było na moście - im. Legionów Piłsudskiego - niesamowite wrażenia widokowe. Gratulujemy Wszystkim ukończenia naszych biegów. Wielkie gratulacje również dla tych, którzy nie ukończyli biegów, ale podjęli trud ich ukończenia. Wszyscy jesteście zwycięzcami. 

W imieniu wszystkich organizatorów jeszcze raz składamy Wam Ogromne Gratulacje.

W tym miejscu chcemy również bardzo podziękować za wsparcie naszym sponsorom, partnerom, służbom mundurowym (Policji, Straży Miejskiej, służbie ochrony), ekipie FUNDACJI PROMETEUSZ i SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ RM MEDITRANS STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO z Siedlec, ratownikom z REJONOWEGO PŁOCKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO w Płocku oraz Wolontariuszom: I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wielkie podziękowania również dla ekipy perkusyjnej z Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku za wytworzoną pozytywną muzyczną dawkę energii. Oczywiście podziękowania dla kibiców za doping.

Do zobaczenia za rok.

NOWY REKORD 2018

Z radością informujemy, iż podczas 7. Półmaratonu Dwóch Mostów został ustanowiony nowy rekord (choć tegoroczna trasa nie przebiegała przez teren zapory bocznej zbiornika Włocławskiego). Ustanowił go zawodnik z Kenii KIMAIYO Hillary Kiptum Maiyo z czasem 01:05:02. Dotychczasowy rekord, z roku 2017, należał do zawodnika z Polski Tomasza Grycko 01:06:30. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim, którzy ukończyli nasze zawody.

PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO/ MEDICAL PROTECTION LAYOUT

Nad bezpieczeństwem naszych zawodników na trasie półmaratonu czuwać będzie Fundacja Prometeusz - Szkolenia i ratownictwo wraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „RM MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach. Dodatkowo wspierać ich będą mobilne zespoły ratowników medycznych z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku. Bardzo prosimy o rozważne potraktowanie przez Was decyzji startu w naszym półmaratonie, z uwagi na trudność i wymagającą trasę z licznymi podbiegami i zbiegami. W trosce o Wasze bezpieczeństwo prosimy o czytelne wypełnienie rewersu numeru startowego podając swoje niezbędne dane zdrowotne. TELEFON ALARMOWY: +48 887 201 112. Poniżej przedstawiamy plan zabezpieczenia medycznego 7. Półmaratonu Dwóch Mostów:

The safety of our competitors on the half marathon and 1/2 Two Biridges race will be monitored by the Prometheus Foundation - Training and Rescue along with the Independent Public Health Care Center "RM MEDITRANS" Emergency and Sanitary Transport Station in Siedlce. Additionally, they will be supported by mobile teams of paramedics from the Water Voluntary Rescue Service in Płock. We kindly ask you to consider your decision to start in our half-marathon, due to the difficulty and demanding route with numerous ascents and fugitives. For the sake of your safety, please fill in the reverse of the start number legibly giving your necessary health information. ALARM TELEPHONE: + 48 887 201 112. Below we present the medical protection plan for the 7th Half-marathon of the Two Bridges (including 1/2 Two Bridges Race):
Brak automatycznego tekstu alternatywnego.


 

 

 

7 EDYCJA PÓŁMARATONU DWÓCH MOSTÓW TO DWA BIEGI: PÓŁMARATON I BIEG 1/2 DWÓCH MOSTÓW

7. Półmaraton Dwóch Mostów odbędzie się w Płocku w dniu 16 września 2018 r. Po raz pierwszy, w ramach tych zawodów zaplanowano dwa biegi:

1) półmaraton - limit uczestników 700 osób,

2) dla sympatyków krótszych dystansów - niespodzianka - bieg na dystansie 1/2 trasy naszego półmaratonu - dystans ok. 11, 0 km - limit 300 osób.

 

 

WYMAGAJĄCA TRASA I JEJ PROFIL/ DEMANDING ROUTE AND HER ELEVATION

WYMAGAJĄCA TRASA/ DEMANDING ROUTE

Trasa 7 edycji Półmaratonu Dwóch Mostów posiada duże różnice wzniesień, O trudności trasy świadczą liczne podbiegi i zbiegi:

DYSTANS PÓŁMARATON:

1) Podbiegi:

a) dystans ok. 5, 0 km trasy na most Solidarności, długość ok. 200 m,

b) dystans ok. 6, 2 km trasy ul. Norbertańska, długość ok. 500 m (trochę stromo),do punktu nawadniania przy Cmentarzu    Garnizonowym (mozolnie),

c) podbieg ok. 6, 5 km trasy ul. Norbertańska na wysokości strzelnicy, długość ok. 60 m,

d) dystans ok. 15, 2 km trasy na most Solidarności, długość ok. 200 m (2 pętla),

e) dystans ok. 18, 4 km trasy ul. Norbertańska, długość ok. 500 m (trochę stromo),do punktu nawadniania przy Cmentarzu Garnizonowym (mozolnie) - (2 pętla),

f) podbieg ok. 18, 7 km trasy ul. Norbertańska na wysokości strzelnicy, długość ok. 60 m (2 pętla),

g) dystans ok. 20, 3 km trasy ul. Mostowa, długość ok. 500 m - najbardziej mozolny podbieg.


2) Zbiegi:

a) dystans ok. 6, 5 km trasy z Mostu Solidarności na ul. Grabówka, długość ok. 200 m,

b) dystans ok. 9, 5 km trasy ul. Mostową na Most im. Legionów Piłsudskiego, długość ok. 300 m,

c) dystans ok. 16, 7 km trasy z Mostu Solidarności na ul. Grabówka, długość ok. 200 m (2 pętla),

d) dystans 19, 7 km trasy ul. Mostową (2 pętla), długość ok.300 m.


DYSTANS BIEG 1/2 DWÓCH MOSTÓW:

1) Podbiegi:

a) dystans ok. 5, 0 km trasy na most Solidarności, długość ok. 200 m,

b) dystans ok. 6, 2 km trasy ul. Norbertańska, długość ok. 500 m (trochę stromo i mozolnie), do punktu nawadniania przy Cmentarzu Garnizonowym,

c) dystans ok.6, 5 km trasy ul. Norbertańska na wysokości strzelnicy, długość ok. 60 m,

d) dystans 10, 3 km trasy ul. Mostowa, długość ok. 300 m - najbardziej mozolny podbieg.

 

2) Zbiegi:

a) dystans ok. 6, 5 km trasy z Mostu Solidarności na ul. Grabówka, długość ok. 200 m,

b) dystans ok. 9, 5 km trasy ul. Mostową, długość ok. 300 m.

DEMANDING ROUTE
The route of the 7th edition of the Two Bridges Half-marathon has a large elevation differences. Numerous uphill and downhill runs prove the difficulty of the route:

DISTANCE OF THE HALF MARATHON:
1) Uphills:
a) distance of about 5, 0 km of the route to the Solidarność bridge, length approx. 200 m,
b) distance of about 6, 2 km of the route Norbertańska street, length approx. 500 m (a bit steep), to the point of irrigation at the Garrison Cemetery (laboriously),
c) an ascent of approx. 6,5 km of the route Norbertańska street at the height of the shooting range, length approx. 60 m,
d) distance of approx. 15, 2 km of the route to the Solidarność bridge, length approx. 200 m (2 loops),
e) distance around 18, 4 km of the route Norbertańska street, length approx. 500 m (slightly steep), to the irrigation point at the Garrison Cemetery (laboriously) - (2 loops),
f) an ascent of approx. 18.7 km of the route ul. Norbertańska at the height of the shooting range, length approx. 60 m (2 loops),
g) distance of about 20, 3 km of the route Mostowa street, length approx. 500 m - the most laborious ascent.

2) Downhills:
a) a distance of approximately 6, 5 km of the route from the Solidarity Bridge on Grabówka street, length approx. 200 m,
b) distance of approx. 9.5 km of the route Mostowa street to Piłsudski Legions bridge, length approx. 300 m,
c) distance of about 16, 7 km of the route from the Solidarność Bridge on Grabówka street, length approx. 200 m (2 loops),
d) distance 19, 7 km of the route Mostowa street (2 loops), length about 300 m.

DISTANCE OF RUN 1/2 TWO BRIDGES RACE:
1) Wheels:
a) distance of about 5, 0 km of the route to the Solidarność bridge, length approx. 200 m,
b) distance of about 6, 2 km of the route Norbertańska street, length approx. 500 m (a bit steep and arduous), to the irrigation point at the Garrison Cemetery,
c) distance of ca.6.5 km of the route Norbertańska street at the height of the shooting range, length approx. 60 m,
d) distance 10, 3 km of the route Mostowa street, length approx. 300 m - the most laborious ascent.
2) Runs:
a) a distance of approximately 6, 5 km of the rout

e from the Solidarność Bridge on Grabówka street, length approx. 200 m,
b) distance of approx. 9.5 km of the route Mostowa street, length approx. 300 m.

1071
Liczba odbiorców
27
Aktywność
302
Kliknięcia
 

 

Dołącz do nas!

Kliknij ikonkę i odwiedż nas na:

RSS Facebook

Newsletter

Twój e-mail*