www.polmaraton.pl

Do STARTU pozostało:
Jesteś tutaj: Home News Most Solidarności

Wtorek23 kwiecień 2019

Most Solidarności

Most Solidarności w Płocku przez rzekę Wisłę został zaprojektowany jako jeden z elementów Trasy ks. Jerzego Popiełuszki stanowiącej wschodnie obejście miasta. Zlokalizowana została ona w ciągu dwóch dróg krajowych - drogi krajowej nr 60 i drogi krajowej nr 62 o nowym ich przebiegu na terenie miasta Płocka celowo wcześniej zaprojektowanym dla tej trasy.

Główne przęsło Mostu Solidarności w Płocku jest najdłuższym w Polsce i tej części Europy przęsłem o rekordowej rozpiętości wynoszącej 375 metrów. Przęsło to jest jednym z największych wśród obiektów podwieszonych z wantami (cięgnami) w jednej płaszczyźnie, będąc jednocześnie najdłuższym w świecie[7] przęsłem zastosowanym w mostach podwieszonych o pylonach kolumnowych zamocowanych w pomoście. Most Solidarności w Płocku jest, także największym mostem wantowym (mostem podwieszonym) w kraju.

Obiekt ten oprócz rekordowej rozpiętości przęsła jest także mostem szczególnym z innych powodów. Odciągi (wanty) usytuowane są jedynie w osi podłużnej mostu (w jednej płaszczyźnie podwieszenia w pasie środkowym pomostu) co nadaje mu smukłego wyglądu oraz wizualnej lekkości, a widok z jego jezdni i chodników nie jest dzięki temu niczym zakłócany. Most Solidarności wyróżnia się tym wśród innych obiektów podwieszonych, będąc jedyną tego typu konstrukcją w Polsce. Szczególnym rozwiązaniem jest również fakt, iż stalowe pylony oparte są na skrzyni pomostu i nie stanowią jednej konstrukcji z podporami.

Inicjatorzy zmiany rozwiązań konstrukcji mostu - Projektanci nowych rozwiązań detali, sekcji i jednostek montażowych o połączeniach spawanych dla całej konstrukcji mostu – Mostu Solidarności w Płocku przez rzekę Wisłę. Od lewej: Ireneusz Wyrzykowski, Jan Wyrębkowski, Stanisław Maciąg.
Przeprawa została zaprojektowana w pierwotnej wersji jako most o połączeniach na śruby sprężające.

Podwieszenie mostu w Płocku stanowi 56 cięgien, rozmieszczonych parami, w odległości co 22,5 m. Długość tych want wynosi od 50 do 190 m. Wanty składają się z wiązki równoległych splotów, każdy o nośności 279 kN. Liczba splotów w cięgnie wynosi od 47 do 84, lina o największej liczbie splotów ma więc nośność ponad 23 MN, co sprawia, że płocki most podwieszony jest na linach o największej nośności i masie spośród wzniesionych obiektów podwieszonych w Polsce.

Przyjęty schemat konstrukcji mostu wymusił szczególne ułożyskowanie obiektu oraz zastosowanie pod pylonami łożysk soczewkowych o jednej z największych na świecie nośności – 110 MN. Oznacza to, że można postawić na każdym z nich wieżę Eiffla, która waży 9 000 ton.

Jest to most drogowy zaprojektowany dla obciążenia klasy A. Most jest dwujezdniowy z czterema pasami ruchu (po dwa w każdą stronę). Prędkość dopuszczalna na nim wynosi 80 km/h. Szerokość całkowita mostu wynosi 27,5 metra, szerokość jezdni 2 × 8,8 m (jedna jezdnia to 2 × 3,5 m + pobocze wewnętrzne 1 m + pobocze zewnętrzne 0,8 m), szerokość ciągów (pieszego i rowerowego) 2 × 2,5 m (chodnik dla pieszych będący pasem o białym kolorze - po stronie wschodniej mostu, ścieżka rowerowa będąca pasem o czerwonym kolorze - po jego zachodniej stronie), a środkowy pas rozdziału ruchu, w którym zamocowane zostały dwa pojedyncze pylony stalowe typu „I” (obeliskowe) wraz z wantami wynosi 2,5 metra szerokości (w części podwieszonej i lewobrzeżnej mostu). Natomiast most prawobrzeżny to estakada prawobrzeżna składająca się z dwóch niezależnych konstrukcji o łącznej szerokości 2 × 11,12 m. Na każdej z konstrukcji zaprojektowano jezdnie o szerokości 8,6 metra (jedna jezdnia to 2 × 3,5 m + pobocze 2 × 0,8 m). Na estakadzie, po zewnętrznych stronach obu konstrukcji znajdują się chodniki robocze o szerokości 0,9 m (po jednym na każdej konstrukcji).

Szerokość koryta Wisły w miejscu przecięcia rzeki przez most wynosi ok. 500 metrów. Przy poziomie wody wysokiej szerokość koryta wzrasta do ok. 1100 metrów włączając tereny zalewowe do wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu rzeki.

Prześwit między dolną powierzchnią pomostu, a lustrem rzeki przy poziomie średniej wody wynosi 12 metrów. Maksymalna głębokość rzeki przy poziomie średniej wody w miejscu przeprawy mostowej wynosi ok. 6 metrów. W miejscu przeprawy Wisła jest żeglowna. Cały most posiada 33 żelbetowe podpory - w tym 31 podpór pośrednich zwanych filarami i 2 podpory skrajne zwane przyczółkami.

Źródło: Wikipedia.

Dołącz do nas!

Kliknij ikonkę i odwiedż nas na:

RSS Facebook

Newsletter

Twój e-mail*